Servicios de Consultoría

Servicios de Consultoría

Consultoría en responsibilidade social

Colaboramos no desenvolvemento de estratexias empresariais ligadas á Responsabilidade Social no relativo a:

  • Integración laboral de persoas con discapacidade
  • Relación responsable con provedores. Cadea de valor
  • Accesibilidade e deseño universal
  • Relacións das empresas con grupos de interese
  • Comunicación
  • Acreditación da dimensión inclusiva da empresa

Sistema de xestión da calidade

Asesoramos e implantamos modelos organizativos baseados na xestión por procesos e mellora continua en entidades sen ánimo de lucro.