Levamos a cabo tarefas tales como a apertura e peche das distintas dependencias do edificio, atención e información ao público visitante, custodia de chaves, vixilancia do correcto comportamento dos visitantes, acondicionamento dos espazos antes e despois das actividades que se realicen, manipulación básica do equipamento existente, etc.