No ámbito da consultoría levamos a cabo tarefas de asesoramento a empresas e organizacións, especialmente no ámbito da accesibilidade universal, procesos de implantación de sistemas de xestión da calidade e da LOPD. Ademais, realizamos consultoría na posta en marcha de xestión por procesos. Estas tarefas de asesoramento especializado están especialmente dirixidas a organizacións públicas e privadas do sector de servizos sociais así como a empresas de economía social.