Realizamos a tarefa de verificación do estado de determinado produto segundo os criterios de calidade establecidos e procedemos á súa clasificación a patir dos estándares aportados polo cliente.